British Female Cats

Teila Marvelous Lord*Ru - Pedigree

British Shorthair

*

Parents

Grand Parents

Great-Grand Parents

Great-Great Grand Parents

 WCh.(WCF) Slavir's Kennet

BSH a

 WCh.(WCF) Slavir's Danvill

BSH a

 ECh.(WCF) Macintosh Antares

BSH a
 

 WCh.(WCF) Scorpion's Gladiator  BSH c

 Scorpion's Malvina  BSH a

 Ch.(WCF) Christina Gloster

BSH a

 Ch.(WCF) Flash's Geroin  BSH c 33

 Ch.(WCF) Scorpion's Arabella  BSH a

 Ch.(WCF) Eliteline Beverly

BSH a

 GECh.(WCF) Wanton Kai Cat Land

BSH a

 Ch.(WCF) Kaizer Wilhelm Cat Land BSH a

 Bliss Toy Cassiopeia Of Cat Land BSH a

 Ch.(WCF) Slavir's Victoriya

BSH c

 WCh.(WCF) Scorpion's Gladiator BSH c

 Ch.(WCF) Christina Gloster BSH a

 Parka Marvelous Lord*RU

BSH c

 SC Finch's Cooper

BSH a
 
 

 SC Finch's Fanbonnevanck 

 BSH c
 

 IC Ice deeper BSH c

 Cinder Van De Balkenburcht BSH c

 ICh. Sierra deeper

BSH a

 Casper van Goeie Geenen BSH a

 Mystic deeper BSH c

 Wild Flower van de Catskill

BSH a

 NL*Grazine's Oscar Wilde

BSH a

 *CH Friis Beauty's Bonno BSH a

 NW.SCh.(WCF) Malouki's Hoi Sofie,DVM,DSM  BSH a

 Wichita of President West 

BSH a

 WCh.(WCF) Edvin Van DerSar Von Bullerbue BSH b

 Ch. Happy Hours Of Lion King BSH a

 

 

Pedigree
Cattery

BlueLogo

Connect with us
Phone: +79112250274

Message:

Send
Bottom Menu
Users Menu
Copyright © 2018 Cattery Marvelous LORD*RU. All Rights Reserved.